Hogyan imádkozzunk?

A rózsafüzér vagy bármelyik ima egy meditatív tevékenység, ahol a lényeg nem a kimondott szavakon van. Az imádság az ember találkozása Istennel. Az ima segítségével a lélek szárnyal, és átlép egy képzeletbeli kapun, melyen túl a már régóta, ott belül, mélyen ismert nyugalomban és békességben merül el. Az imádság a szív kitárulkozása. A legbizalmasabb és legmélyebb beszélgetés Isten és ember között. 

Sokféle módon lehet imádkozni. Lényegében azonban mindegyik mód ugyanoda vezet. Engedjük magunkat feloldódni a szavakban, a mondatokban. Mondjuk el úgy imáinkat, mintha az Atya vagy Szűz Mária állna mellettünk és személyesen neki mondanánk az imát, tiszta szívünkből. Hagyjuk, hogy gondolataink, érzéseink szabadon jöjjenek-menjenek. Ha az ima közben rájövünk, hogy elkalandoztunk a szövegtől, könnyedén térjünk vissza rá. 

Amikor befejeztük imánkat, töltsünk el egy pár percet csendben, és csak lassan térjenünk vissza a mindennapi tevékenységeinkhez.