Magunkról

Szűz Mária 2005-ben több embernek is megjelenve kifejezésre jutatta kívánságát, amelyben a Mária Rend, a Mennyek Királynőjének Rendje megalapítását kérte. Így jött létre Németországban az első vallások felett álló (vallásoktól és egyházaktól független) Mária Rend.

A Rend tagjai teljesen hétköznapi foglalkozású nők, akik a mindennapok kihívásai mellett – családban, feleségként, anyaként, élettársként vagy egyedülállóként – Szűz Máriának szentelik életüket, azért hogy Őt és embertársaikat szolgálják. Teszik mindezt a Rendben önként felvállalt munkával a főapátasszony, az országvezető apátasszony és az apátasszonyok gondoskodó vezetése mellett.

Célunk az, hogy a világnézeti, vallási meggyőződéstől függetlenül megmutassuk embertársainknak a Szűz Máriához vezető utat, és felajánljuk annak a különleges avatási rituálénak a lehetőségét, amely által minden résztvevő Szűz Mária különleges védelme alá kerül. Vallások felett álló Rendünk mindenkit tárt karokkal vár. Nők és férfiak egyaránt a Rend tagjává válhatnak mindenféle elkötelezettség nélkül.