Ünnepeink, szertartásaink

 

Mária Istentisztelet

Szűz Máriában Isten női, anyai oldalt tiszteljük és dicsőítjük. Istentiszteletünkön kérjük Istent, hogy szeretetét kenyér és bor (ostya és szőlőlé) formájában juttassa el hozzánk. Az Istentiszteletre tárgyakat is lehet hozni, amelyeket az oltáron vagy annak közelében helyezhetünk el és a mise alatt szentelésre kerülnek. Minden Istentisztelet végén Szűz Mária gyógyító áldását kérjük a jelenlevőkre, hogy ajándékozza nekünk a test a lélek és a szellem gyógyulását.
 

Mária Rituálé

A rituálé elvégzésével egész életére szólóan és még azon túlmutatóan megélheti az ember egy igazi édesanya szeretetét, Szűz Mária Védelmét és oltalmát.
Ez a rituálé semmire nem kötelez, mindössze egy kérés Szűz Anyánk felé., Aki elmondja ezt a rituálét, belép egy boldogságos kötelékbe, annál által egyre inkább válik valóra az az egymáshoz, a szeretethez, a közösséghez, a szabadsághoz, az elfogadáshoz és az egyenlőséghez való kiegyensúlyozott viszony.
 

Angyaláhítat

Az angyaláhítat egy angyalokra való ráeszmélést szolgálja, és a tevékenységüket Isten követeiként. Különösen szeptember 29-én az angyal napján ünnepeljük őket a megemlékezésükre. 
 

Imák és áldás a családban

Az embernek nincs szüksége avatásra ahhoz, hogy a gyermekeit megáldhassa vagy családi körben lévő étkezéskor áldást mondjon.
A külön található kiadványunkban ima- és áldás javaslatokat talál, amelyet saját maga el tud mondani a családjában.

 • Reggeli dicséret
 • Esti ima
 • Asztali Ima
 • Kenyérszentelés
 • Ünnepélyes kenyérszentelés
 • Gyümölcsszentelés


Betegek áldása és Betegek kenete 

A gyógyító imával történő kézrátétel mellett az Istentisztelet végén
Istenhez való gyógyítás kérés más formái is léteznek nálunk.

Balázs áldás

Szent Balázs felé kérés ez az áldás, akit az ő Ünnepnapján (február 3.) a neki készített Istentisztet során őt, mint a mi szószólónkat a torok betegekért Istennél megszólaltatjuk.

Betegek áldása

Ezen áldásünnepséggel szeretnénk a betegeknek reményt ajándékozni és bizakodást adni, hogy Isten akarata a gyógyulás és a jólét. 

Betegek kenete / Istentisztelet során

A speciális gyógyító Istentisztelet során a betegek a szent kenettel (olaj a betegeknek) kerülnek felkenésre, mely olaj avatására húsvét éjszakáján kerül sor. Az olajozás során az olajjal keresztet rajzolunk a kezekre és a homlokra. 

Teurgikus gyógyítás

Ezen kérést a legnagyobb szükségben intézzük Isten felé, amikor minden más eszköz kudarcot vall. A teurgikus gyógyítás a beteg felkenéséből áll, a kézrátételből és az Zsoltárok Imái által Isten különböző erejének a meghívásából (otthon vagy a kórházban). 
 

Keresztelés

A keresztelésünket nem kötjük össze egy vallási közösségbe történő csatlakoztatással (felvétellel). Ez inkább egy egyéni segítség, amit Isten számunkra ajándékozott, hogy a belső életcélunkat könnyebben és gyorsabban elérjük.

Keresztelés szentelt vízzel (Integráló keresztelés)

Ez a keresztelő segíti a kereszteltet, hogy az ebben az életében választott életfeladatait és kihívásait sikeresen megoldja, azzal, hogy amit ez idáig megtanult harmonikusan álljon rendelkezésére.

Szent Lélek általi keresztelés

Ez a keresztelő a keresztelt részére a múltbeli tapasztalatok kiegyenlítését adja, azért, hogy ezáltal teljes mértékben a jövőbeni feladataira és a jövő kihívásaira tudjon koncentrálni.
 

Békülés, engesztelés (Jom Kippur)

Az ember Istennel is kibékülhet újra, de ez vonatkozhat más emberekre is. Megtörténhet lélekszolgálat keretein belül, de Istentisztelet során is ezen témával kapcsolatosan lehet ünnepsége tartani. A zsidó hit szerint a liturgikus év ad egy különleges ünnepet: Jom Kippur. Mivel a zsidó naptár egy holdnaptár, a Jom Kippur a mi Gergely naptárunkban rugalmas ünnepnek számít, szeptember végétől október elejéig.

Istennel

Amikor úgy gondolod, hogy Te valamit tettél, ami Isten akaratával ellentétes, ismerd meg Őt ezáltal, mint az Atyádat.

Nincs szükség közvetítőre Isten és közötted. Ezért beszélj Vele úgy, mint ahogy a földi édesapáddal vagy a földi édesanyáddal beszélnél, Istennek nincs szüksége megbékélésre, ő mindig a saját gyermekeként fog rád tekinteni, számodra azért van szükség erre, hogy megbocsáss saját magadnak.

Más emberekkel

A megbékélésnek nem csupán Istennel való megbékélés aspektusa létezik, hanem más emberekkel való megbékélés is. Az Istentisztelet és a lélekszolgálat a kölcsönös megbékélést segítik elő.
 

Zarándokok áldása

A zarándokok útjuk során Isten keresésére és a vele való közösség megtalálására indulnak el. A zarándokok áldása során Istent kérjük a védelmükért és a kíséretükért.
 

Esketés

Hisszük, hogy a szeretet harátok nélküli és az esszénus esküvői ceremóniával kérjük Istent, hogy adja áldását a partnerkapcsolat minden formájára, lehet vallások feletti, ugyanazon nemű partnerek közötti, vagy kettőnél több partnerrel, mivel egy egyháznak nem lehet feladata, hogy előírja az embereknek, hogyan és mennyi ideig éljenek együtt és tanuljanak.
 

Anya és gyermeke áldása

Ahol az élet kezdődik, ott találkozunk Isten titkával. Isten minden élet eredete. Az Ő gondoskodása minden élőlényre vonatkozik.

Minden ember Isten általi védettségben van már az anyaméhben. A születés minden szakaszában Isten minden ember közelében van. Ezen hit reményében kell az anyának a szülés napját várnia ezzel is elkezdeni egy új életszakaszt.

Szülőként a gyermekeinknek szívesen kérünk áldást mivel ők különösen segítségre- és védelemre szorulnak. Az áldás során rábízzuk gyermekeinket az Isteni kegyelemre, Isten kezébe helyezzük őket Isten angyalaival. 

Ehhez kérjük:

 • A leendő anya áldását
 • Szülés előtti áldást
 • Szülés utáni áldás
 • Gyermekek áldása (általános)
 • Gyermekeink áldása az Isteni kegyelem meghosszabbításáért
 • Gyermekek áldása védelemért


Idősebb emberek áldása

Isten ajándéka szintén az idősebb életkor. Az áldás hozzásegít egy beteljesült időskorhoz, de szintén felkészülés egy félelemtől mentes halálra.
 

Visszatérés a fénybe

A halottat az áldásokkal végigkísérjük és visszavezetjük a gyászszertartás és a temetés után egy Istentisztelettel a mi szellemi otthonunkba, a mi Atyánkhoz a fénybe. A gyászoló ittmaradottaknak a megértést, megbékélést kínáljuk, segítve útjukon egy új életszakaszba. 
 

Ház / Lakás szentelése

Szintén itt is különféle lehetőség van:

Alapkő áldása

Az alapkő gyakran díszt és feliratot fejez ki; legtöbbször az alapzat úgy elhelyezve, hogy a ház elkészülte után is látható maradjon: a szilárdság szimbóluma.

Ház-/Lakásszentelés – egyszeri

Ezen házszentelő egyszeri, például beköltözéskor. Alapvetően a lakóhelyiséget szeretet rezgéssel kell feltölteni és a negatív energiákat harmonizálni. Ehhez a pap a ház/lakás ajtóra illetve az ajtókeretre felrajzolja a 20C+A+B12 (itt a 2012-es évre vonatkozik). Ennek a jelentése Christus Agape Benedicat (Krisztus a szeretetével áld meg). A házszentelés során imádkozva füstölő tömjénnel és szentelt vízzel hinti meg a helyiségeket. A felfelé szálló tömjén a ima jelképe és az ünnep örömének. A szentelt víz által manifesztálódik az isteni áldás az anyagban.

Három Királyok napi áldás - éves

Ezen áldást évente meg lehet újítani, de csak ezen a napon (január 6) és a lakók védelmét adja. Mivel a pap nem tud minden lakhelyre, házhoz ezen a napon elmenni, egy ünnepélyes Istentisztelet során megáldja a vizet és krétát és azt odaadja a lakóknak. Ezzel felrajzolják az ajtóra 20 C + M + B 12, ahol a kezdő és a végszámok az évet adják ki. CMB a kezdő betűi a Caspar, Melchior, Balthasarnak. Azonban a valódi jelentése: Christus Mansionem Benedicat (Krisztus megszenteli ezt a házat). Azután meglocsolják a lakóhelyiségeket szentelt vízzel, és elmondanak hozzá egy imát. 

Házszentelés Papi jelenléttel

Ezen a házszentelőn részt vesz egy pap, amikor valakinek a házához kap meghívást, például lélekszolgálatra, előre megbeszélt esküvőre, teurgikus gyógyításra vagy egy Istentiszteletre.
 

Természetbeni áldás

A természetbeni áldások sokfélesége lehetőséget ad Isten védelmének és kegyelmének a kérésére a jó védelemért és megköszönni az Isteni adományokat:

 • Mezők, legelők és rétek (kertek) áldása 
 • Vetés áldása
 • Időjárás áldása
 • A csűr és az aratás áldása
 • Aratási feladatok megáldása
 • Szőlő áldása


Gyógynövényszentelés

A gyógynövények szenteléshez nyáron Istentiszteletre gyógynövényt kell vinni, hogy Mária közbenjárásán keresztül kérjük Isten áldását. Régóta tisztelték Máriát a pálma, rózsa, fahéj, mirha, tömjén, bor és illatos gyógynövények által. A teremtés szépségét hozzuk a virágokkal az Istentiszteletre, amely egy nyári ünnepség örömét adja.
 

Állatok áldása

Az ember felelős minden élőlény iránt különösen a háziállatok felé, akik vele élnek és az élete során segítik. Isten azért küldte őket hozzánk, mivel lélekben tökéletesek ezért tudnak nekünk segíteni. Köszönetet mondunk a lelkeiknek miközben megáldjuk őket.
 

Az egyházi év eltelte

Az alábbi ünnepnapokon ünnepi Istentisztelettel, áhítattal és áldásosztással szolgálunk.
 

Áldás karácsonykor

Adventtel, a Szentestére, az Úr eljövetelére készülünk elő, ekkor kezdődik az egyházi év és a karácsonyi időszak. Ebben az időszakban különösen az adventi vasárnapokon, tudjuk az ellentéteket leküzdeni, ráhangolódni az egységre és a mindennel való közösségre, illetve a fény eljövetelére.

Koszorúk és gyertyák szentelése

Az adventi koszorúk és gyertyák a karácsonyt megelőző időszak legkedveltebb jelképei. A fény mutatja az utat, száműzi a félelmet és támogatja a közösséget. A fény Jézus Krisztus jele, aki a világ világossága. A 4 gyertya fénye a fokozatos előrelépést mutatja a karácsony teljes fényéig. A zöld kereszt az életet jelenti és a közösséget. Az adventi kereszt a remény jele, hogy nem a sötétség és halál, hanem fény és az élet győzedelmeskedik.

Gyermekek áldása karácsonykor

A gyermekek karácsonyi áldásával Jézus Krisztus különleges védelme alá helyezzük őket, akinek a születésére felkészülünk ebben az időben. Az áldás a gyermekekben a Krisztus erő növekedését okozza, ezáltal keletkezik a védelem.  

Kívánság gyertya

Egy régi szokás, amelyet újra felélesztünk, a karácsonyt megelőző időszak kívánság gyertyáinak elkészítésével. A családok a jókívánságokhoz egy nagy gyertyát adnak. Aztán a ház legidősebb tagja megszenteli ezt a gyertyát. A jelenlévők a szentelés után egy kis gyertyát meggyújtott a nagy gyertyáról, amelyet teljesen az év során valamikor eléget.
 

Karácsony

A téli napéjegyenlőség az Adventi időszakban van, december 24-től december 26-ig, amikor – szimbolikusan – Jézus születését ünnepeljük, aki Isten fiaként érkezett a világra és a fényt hozta vissza.
 

Újév

Ezen Istentisztelettel az eljövendő évre kérjük Isten áldását, hogy legyen segítségünkre és vezessen bennünket, mindenben amit elterveztünk, védelmet és kíséretet kérve, ha nehezen boldogulnánk.
 

Húsvét

Húsvét éjszakájának ünnepe

Húsvétkor az élet, halál feletti győzelmét ünnepeljük. Jézus a szenvedésével és a halál leküzdésével (áthidalásával) az Atyához tette szabaddá az utat számunkra. Meggyújtotta bennünk a fényt, a húsvéti gyertyákon keresztül, hogy a bennünk lévő sötétséget megvilágosítsa. Ezen fényt szimbolizálja a húsvéti gyertya, amelyet mindenki saját magában tud meggyújtani, hogy Jézust az útján a fény felé kövesse.

Ételszentelés húsvétkor

Ünnepélyes asztali ünnepséggel a húsvét ünneplésekor Krisztus közösségével ünnepelünk együtt.
 

Pünkösd

50 nappal Húsvét után ünnepeljük a Pünkösdöt, azon gondolattal, hogy Isten a Szentlelket elküldte 12 apostolához. A Szentlélek a harmadik Isteni személy (szentháromság = Atya – Fiú – Szentlélek) az apostolok számára az utolsó vacsorán nyilvánították ki, hogy Jézus az Igazság Szelleme.

A Szentlélek először az azonos gondolkodásúak részére lehetővé tesz egyházat: Ő az, aki az Isteni feladatokat hozzánk elhozza, és a mi kéréseinket Isten elé viszi, a hívők gyülekezetét tanítja, hogy minden igazságba bevezesse őket, és általa Isten az emberekkel élő kapcsolatban áll.

 

Égi Atya Ünnepe

Ezen az ünnepnapon (június 24-én) Istent, mint Atyát tiszteljük. A nyári napéjegyenlőség megünneplése, amikor az év során a legmagasabb állását éri el nap: Ez a leghosszabb nap és a legrövidebb éjszaka a fény kiterjedésének nagy valószínűségével, amelyet az emberekben lévő belső Istenközelség szimbolikájával kötünk össze.
 

Aratás Hálaünnepe (Aratási Köszönet)

Október 1. vasárnapján ünnepeljük az aratás hálaünnepét, amellyel megköszönjük Isten adományait, amelyeket a Földért az év során létrehozott. Mivel az esszénusok a Földre, mint Anyára tekintenek, elnevezték ezt a napot „A Földanya Ünnepének“.  
 

Mindenszentek

November 1-én ünnepeljük a Mindenszenteket, azon ünnepet, amikor azokra gondolunk, akik már megdicsőültek, és Istennél a mi hazatérésünkre várnak. Legtöbbször különféle feladatkörben hívjuk őket bár Istentiszteleten szintén azon szerepkörbe kerülhetnek, hogy a kéréseink szószólói  legyenek Istennél.

 

Ünnepi naptár

IdőpontÜnnep

Január 1. Újév
Január 6. Három Királyok napi áldás - éves
2013. március 31.
2014. április 20.
2015. árpilis 5.
2016. március 27.
2017. április 16.
2018. április 1.
2019. április 21.
2020. április 12. Húsvét
Kiemelten májusban, de egész évben Mária Istentisztelet és Áhítat 50 nappal Húsvét után

2013. május 19.
2014. június 8.
2015. május 24.
2016. május 15.
2017. június 4.
2018. május 20.
2019. június 9.
2020. május 31.
2021. május 16.
2022. június 5. Pünkösd
Június 24. Égi Atya Ünnepe
Szeptember 8. Mária nap
Szeptember 12. Szűz Mária születésének napja
Szeptember 29. Angyaláhítat, az angyal napja
2012. szeptember 25-26.
2013. szeptember 13-14.
2014. október 3-4.
2015. szeptember 22-23. Jom Kippur
Október 1. vasárnapja Aratás Hálaünnepe
November 1. Mindenszentek
December 24-26. Karácsony