Rendi tagság

Keresztény közösség vagyunk.
Nem élünk kolostorban, nem kell sem szegénységi, sem szüzességi fogadalmat tennünk. Akár Apátasszonyként, akár nővérként teljesen hétköznapi életet élünk. Hivatásunk van, családban élünk társukkal és gyermekeikkel.
Fontos számunkra, hogy találkozhassunk az emberekkel.


Rendünk ott van, ahol élünk. Szeretettel várjuk Önt imáinkra és istentiszteletünkre.
Szellemiségünket megosztjuk mindazokkal, akik érdeklődéssel fordulnak felénk.
Mária kérése volt, hogy a Rendet nők vezessék és nők alkossák a Mennyek Királynőjének Rendje azonban minden vallás és mindkét nem képviselőit tárt karokkal várja. Mindazok, akiket Szent Szűz Mária különösen vonz, Rendünkben spirituális otthonra lelnek.

Azok a nők, akik nővérként hozzánk csatlakoznak

 • vállalják, hogy személyiségük érési folyamaton megy át
 • kifejezik a Szűzanya iránt érzett szeretetüket és elkötelezettségüket
 • együtt dolgozzák ki a Rend elkövetkezendő feladatait
 • rátalálnak spiritualitásukra és a rózsafüzér erejére
 • látni és tudni fogják, hogy hogyan jön létre egy közösség
 • képzésen vehetnek részt, mely által a Rend papnőivé válhatnak
 • folyamatos képzések által képzik és továbbfejlesztik magukat
 • szellemi és fizikai erejükkel a Rend mindenkori munkáit támogatják


A Mária rituálé, az imák, az istentiszteletek és a meditációk rendi életünk fontos elemei. Bennük fejeződik ki, miként élünk, mit teszünk. Ezeken az eszközökön keresztül érezzük magunkban Máriát és köszönjük meg az ő segítségét.

A tagságot választó férfiak és nők:

 • passzív tagokká válhatnak
 • elkötelezettnek érzik magukat a renddel kapcsolatban,
 • támogatják annak céljait, értékeit.
 • Szűz Mária különleges védelmét kérik, és az ő és vezetésére bízzák magukat
 • saját női teremtőerejük birtokába kerülnek, mind a férfiak, mind a nők
 • folyamatos kapcsolat és kommunikáció jön létre köztük és a Rend nővérei között
 • különleges ünnepségeken és rendezvényeken vehetnek részt és velünk együtt ünnepelhetnek


Saját lehetőségeikhez mérten a tagok részt vesznek a Rend céljainak megvalósításában, a Rend feladataiban és projektjeiben. Tagságuk kötelezettségekkel nem jár.